Offentliggjort: 2019-12-20 14:10:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 126, 2019 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2020
Med virkning fra 1. januar 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar
2020 – 30.
juni 2020.

Obligationer uden renteloft, CITA6,
ISIN-koder:
DK0002044395, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2020:  -0,35%
p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2020:  -0,23%
p.a.Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002038587, udløb
2021, ny rente pr. 1. januar 2020:  -0,36% p.a.
DK0002041532, udløb 2022, ny
rente pr. 1. januar 2020:  -0,31% p.a.
DK0002046689, udløb 2022, ny rente pr.
1. januar 2020:  -0,31% p.a.
DK0002044478, udløb 2023, ny rente pr. 1. januar
2020:  -0,35% p.a.Obligation med renteloft på 5% p.a., CF,
ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2020:   0,2193%
p.a.Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814,
udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2020:  0,2193% p.a.Obligationer med
renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente
pr. 1. januar 2020:  0,1693% p.a.Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander
på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. januar 2020.pdf