Paskelbta: 2021-08-27 11:25:17 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugpjūčio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-08-27 11:25 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugpjūčio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 43,5741 3,3609 16,3469 158331,1177
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2867 24,2506 0 281289,7772
INVL Baltijos fondas 47,6088 15,401985 1381,06536 209893,823530

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com