Paskelbta: 2013-09-19 13:34:25 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-19 13:34 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,5333 12,854 650,8193 444265,0368
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,764 0 705,5744 135869,417
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,1906 56,6898 2961,9422 319737,13
Finasta Baltic Fund 25,9833 126,50559 467,810016 96729,282194

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813