English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-27 11:19:30 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2023-03-27 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670069
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB24029B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB24029B
Atsiskaitymo data 2023-03-29
Išpirkimo data 2029-12-15
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 2,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 3,795
Vidutinis svertinis pelningumas, % 3,998
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 4,050
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 32 450 000,00
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 550 000,00
Išplatinta nominalia verte, EUR 35 000 000,00
Apyvarta, EUR 31 997 891,02

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.