English Lithuanian
Paskelbta: 2022-09-30 12:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Atsistatydina „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas Douglas Lubbe

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) gavo Bendrovės valdybos pirmininko ir Atlygio komiteto nario Douglas Lubbe atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų nuo 2022 m. spalio 14 d. pareiškimą.

Kaip didžiausios „Telia Lietuva“ akcininkės, turinčios 88,15 proc. akcijų ir balsų, Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančios telekomunikacijų įmonės „Telia Company AB“ atstovas Douglas Lubbe į Bendrovės valdybą išrinktas 2020 m. lapkričio 23 d. ir dvejų metų kadencijai perrinktas 2021 m. balandžio 27 dieną.

Douglas Lubbe iki 2022 m. spalio 14 d. eis „Telia Sverige AB“ (Švedija) finansų vadovo pareigas ir tą pačią dieną paliks „Telia Company AB“ įmonių grupę tęsti savo karjerą Jungtinėje Karalystėje.

Einamoji „Telia Lietuva“ valdybos kadencija baigiasi 2023 m. balandžio 27 d., dėl to neplanuojama vietoje atsistatydinančio valdybos nario rinkti naują valdybos narį, o artimiausiame valdybos posėdyje naujas valdybos pirmininkas bus renkamas iš dabartinės kadencijos valdybos narių ir paskirtas naujas Atlygio komiteto narys.

„Telia Lietuva“ valdybą sudaro 6 nariai renkami dvejų metų kadencijai.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt