Danish
Offentliggjort: 2017-10-03 12:56:53 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Indre værdi

Der beregnes igen indre værdi

Der beregnes igen indre værdier for afdelingerne under Kapitalforeningen Accunia Invest.

 

På vegne af Kapitalforeningen Accunia Invest

Caspar Møller
adm. direktør

Quenti Asset Management A/S
forvalter af alternative investeringsfonde