Publicēts: 2013-03-27 12:29:10 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

26. un 27.marta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 27.martā)

Otrdien, 26.martā, notika 3 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2016.gada 11.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 30,0 milj. latu, kas 3,75 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 1,45% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,226%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 1,375 % apmērā.

Trešdien, 27.martā  notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 6,4  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 2,0  milj. latu apmērā.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase