English Estonian
Avaldatud: 2021-03-24 13:15:00 CET
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

LHV aktsionäride üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud ja aktsionäridele video teel üle kantud AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne ja otsustati maksta 2020. aasta eest dividende.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 135 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 21 820 468 häält, mis moodustavad 75,72% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 112 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 20 417 126 häält, andsid COVID-19 leviku vältimiseks oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. märtsil 2021 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.

Grupi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
    Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt Grupi 2020. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.
  1. 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
    2020. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 37 950 tuhat eurot. Üldkoosolek otsussas kanda reservkapitali 0 eurot.
    Üldkoosolek kiitis ühehäälselt heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja otsustas maksta dividende netosummas 29 eurosenti ühe aktsia kohta.
    Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. aprilli 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 09. aprillil 2021. aastal.

Kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2020. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2020. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, elektroonilise hääletamise korra ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) on põhjalikumalt võimalik tutvuda LHV kodulehel (https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#24.03.2021), kus tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokolli.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 540 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 269 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 179 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 5020786
E-post: priit.rum@lhv.ee