English Finnish
Julkaistu: 2023-09-21 09:30:00 CEST
Puuilo Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Puuilo Oyj: Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 21.9.2023 klo 10.30 

Puuilo Oyj ("Yhtiö") on 20.9.2023 vastaanottanut Ampfield Management L.P. ("Ampfield") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 § ja 7 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Ampfieldin epäsuora omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ylitti 10 prosentin rajan 20.9.2023 ja on nyt 10,11 %.

Ampfieldin osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä)

Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)

Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

10,11 %

0

10,11 %

84 776 953

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

0

0

0

 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi (jos mahdollista)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)

FI4000507124

N/A

8 572 070

N/A

10,11 %

A YHTEENSÄ

8 572 070

10,11 %


Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

Ampfield Management, L.P.

0

0

0

Ampfield Holdings, L.P.

8,35 %

0

8,35 %

Vanderbilt Ampfield

Alle 5 %

0

Alle 5 %

Middlebelt Ampfield

Alle 5 %

0

Alle 5 %


Lisätietoja:
Talousjohtaja Ville Ranta, puhelin +358 40 555 4995