English Latvian
Publicēts: 2024-01-03 13:37:24 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par papildus AS Hestio obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Pamatojoties uz Nasdaq Riga 2024. gada 3. janvāra lēmumu, ar 2024. gada 4. janvāri Nasdaq Riga First North, līdzās jau iekļautajām 101 319 616 AS Hestio obligācijām ar kopējo nominālvērtību EUR 1 013 196,16, tiek iekļautas papildus 759 897 AS Hestio obligācijas ar kopējo nominālvērtību EUR 7 598,97.

Sākot ar 2024. gada 4. janvāri Nasdaq Riga First North būs iekļautas obligācijas ar šādiem raksturlielumiem:  

Emitenta nosaukums AS Hestio
Emitenta saīsinātais nosaukums HEST
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802650
Vērtspapīra dzēšanas datums 01.09.2027
Nominālvērtība EUR 0,01
Iekļauto obligāciju skaits 102 079 513
Emisijas apjoms EUR 1 020 795,13
Kupona procentu likme (%) 4,50%
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā, katrā 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī
Biržas tirdzniecības kods HEST045027FA

Papildu obligāciju emisija un iekļaušana tiek veikta saskaņā ar AS Hestio obligāciju emisijas noteikumiem. Obligāciju emisijas noteikumi un Uzņēmuma apraksts ir pieejami šeit.

AS Hestio sertificētais konsultants ir ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA.Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius