Avaldatud: 2020-12-17 07:00:00 CET
Harju Elekter
Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal

Eesti, 2020-12-17 07:00 CET -- AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele head pühadeaega ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2021. aastal järgmiselt:

2020. a 4. kvartali vahearuanne              23.02.2021
2021. a 1. kvartali vahearuanne              28.04.2021
Aktsionäride korraline üldkoosolek          29.04.2021
2021. a 2. kvartali vahearuanne              28.07.2021
2021. a 3. kvartali vahearuanne              27.10.2021

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.com.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

 

 

Koostas:
Marit Tack
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
Tel +372 53408444
E-mail: marit.tack@harjuelekter.com