Published: 2018-10-24 15:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2018 m. finansinių metų dvylikos mėnesių rugsėjo – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 69 322 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 63 423 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų dvylikos mėnesių rugsėjo – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 2 263 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 4 450 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 242 tūkst. EUR, prieš metus buvo 6 389 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2018 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 19 693 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 17 443 tūkst. EUR.

Grupės 2018 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas sudarė 283 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 522 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 719 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 932 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Vyr. finansininkė
Renata Banevičiūtė
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2018 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2018 m. rugpjucio 31 d.pdf