Julkaistu: 2005-08-01 11:55:00 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Cityconin suunnatun annin osakemerkinnät hyväksytty
CITYCON OYJ           PÖRSSI-ILMOITUS    1.8.2005 klo
12.55

Cityconin suunnatun annin osakemerkinnät hyväksytty

Citycon Oyj:n
("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 1.8.2005 hyväksynyt
osakemerkinnät
kaikkien Yhtiön suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien
12 000 000
osakkeen osalta. Hallitus päätti rekisteröidä osakepääoman
korotuksen
kaupparekisteriin ja hakea uusien osakkeiden ottamista Helsingin
Pörssin
päälistalle yhtiön muiden samanlajisten osakkeiden kanssa. Osakkeet
ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 3.8.2005.

Suunnatun
osakeannin johdosta Yhtiön osakepääomaa korotetaan 16 200 000
eurolla.
Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakepääoma
on
168 426 928,80 euroa ja koostuu 124 760 688 osakkeesta. Kaikki
suunnatussa
osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan.
Osakkeet
oikeuttavat tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin 1.1.2005
alkaneelta
tilikaudelta lähtien ja tuottavat muut osakasoikeudet Yhtiössä sen
jälkeen, kun
osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Helsinki
1.8.2005

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333
256


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi