Published: 2020-12-09 10:50:40 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Muudatused Tallinna Sadama nimetamiskomitee juhtimises

Seoses Tallinna Sadama nimetamiskomitee senise esimehe Veiko Tali lahkumisega rahandusministeeriumi kantsleri ametikohalt alates jaanuarist 2021 ja sellest tulenevalt ka Tallinna Sadama nimetamiskomiteest ning nimetamiskomitee tööpidevuse tagamiseks, valis Tallinna Sadama nimetamiskomitee 08.12.2020 uueks nimetamiskomitee esimeheks senise komitee liikme Ando Leppimani. Ando Leppiman on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler ja ka Vabariigi Valitsuse moodustatud riigi osalusega äriühingute nimetamiskomitee liige. Leppiman on osalenud Tallinna Sadama nimetamiskomitee töös alates selle asutamisest 2019. a kevadel.

Tallinna Sadam tänab Veiko Tali tema ulatusliku panuse eest Tallinna Sadama nimetamiskomitee ülesehitamisse ja juhtimisse.

Tallinna Sadama nimetamiskomitee ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks. Nimetamiskomitee liikmeteks on ametikoha põhiselt enamusaktsionäri esindajatena rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees Kaido Padar ning 5-aastase tähtajaga kaks väikeaktsionäride esindajat - EBRD transpordi osakonna projektijuht Elena Kiseleva ja ASi SEB Varahaldus juhatuse liige Sven Kunsing.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee