Avaldatud: 2020-03-24 11:50:00 CET
Tallink Grupp
Dividendide jaotus ja maksmine

Dividendi mitte maksmine 2019. aasta majandustulemuste eest

Vastavalt AS-i Tallink Grupp (Selts) dividendipoliitikale (majandustulemuste võimaldamisel maksta vähemalt 5 senti aktsia kohta), tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on Seltsi juhatus otsustanud, et kavatseb teha nõukogule ettepaneku 2019. majandusaasta kasumist dividende mitte maksta. Sellega on muudetud juhatuse varasemat otsust teha ettepanek maksta dividende EUR 0.06 aktsia kohta.

Seltsi juhatus tegeleb aktiivselt kulude ja rahavoogude juhtimisega, kindlustamaks tavapäraste operatsioonidega võimalikult kiire alustamise peale kriisi möödumist.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee