English Latvian
Publicēts: 2021-11-26 11:14:50 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „ Augstsprieguma tīkls” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 26. novembrī pieņēma lēmumu, ar 2021. gada 29. novembri uzsākt AS “Augstsprieguma tīkls” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS “Augstsprieguma tīkls”
Emitenta saīsinātais nosaukums AST
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802528
Vērtspapīra dzēšanas datums 20.01.2027
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 100 000
Kupona procentu likme (%) 0.5 %
Kupona izmaksas datumi Reizi gadā 20.janvārī
Biržas tirdzniecības kods ASTB005027A

   

Pielikumā:  AS “Augstsprieguma tīkls” pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts, galīgie noteikumi un pamatprospekta papildinājums.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius

 

 

 


2021.09.21. AST Base Prospectus.pdf
2021.10.13._AST_Final_Terms.pdf
Base_Prospectus_Supplement_No1.pdf