Paskelbta: 2021-11-25 12:37:00 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. lapkričio 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-11-25 12:37 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. lapkričio 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,2596 3,3735 0 141048,6398
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5983 0 0 230558,353
INVL Baltijos fondas 48,9714 34,693719 47,931 210771,699554

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com