Publicēts: 2021-06-29 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS “Latvijas Gāze” ir palielinājusi kredītlīnijas apjomu ar OP Corporate Bank Plc, Latvijas filiāle

Ņemot vērā ievērojamo dabasgāzes cenas pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt piegādes nākamajai ziemai, AS Latvijas Gāze ir noslēgusi grozījumus esošajam kredītlīnijas līgumam ar OP Corporate Bank plc, palielinot kredītlīniju no 30 miljoniem eiro līdz 75 miljoniem eiro. Kredītlīnija 75 miljonu eiro apmērā būs spēkā līdz 2022. gada 2. janvārim, pēc tam tā tiks samazināta līdz 30 miljoniem eiro saskaņā ar pirmreizējo līgumu, kas ir spēkā līdz 2023. gada 31. maijam.