Paskelbta: 2021-08-31 16:00:00 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ 12 mėnesių pardavimai augo 43 %, o grynasis pelnas – 56 %

Žemės ūkio ir maisto pramonės bendroves valdančios AB „Linas Agro Group” konsoliduotos 2020–2021 finansinių metų dvylikos mėnesių pajamos augo 43 % ir siekė 942 mln. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) augo 35 % ir siekė 35 mln. Eur.

Per praėjusius dvylika mėnesių, kurie baigėsi birželio 30 d., įmonių grupė uždirbo 21 mln. Eur veiklos pelno arba 43 % daugiau nei ankstesniais metais. Bendrasis pelnas siekė 52 mln. Eur ir buvo 15 % didesnis, nei ankstesniais metais. Pelnas prieš mokesčius augo 54 % iki 18,4 mln. Eur. Grynasis pelnas augo 56 % iki 15,7 mln. Eur.

„AB Linas Agro Group“ įmonės pardavė 3,16 mln. tonų produkcijos arba 41 % daugiau nei ankstesniais metais.

„Parodėme geriausią rezultatą per pastaruosius penkerius metus. Nepaisant nepalankių kainų pokyčių rinkose, kurie turėjo poveikį kai kuriems mūsų verslo segmentams, bendras Grupės rezultatas rodo, kad sugebėjome pasinaudoti praėjusio sezono gero derliaus suteiktomis galimybėmis,“ – sakė AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Per pasibaigusius finansinius metus Grupė iš viso pardavė 2,3 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 58 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Prekyba žaliavomis pašarams taip pat išaugo 10 %. Bendros prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams pajamos per metus augo 62 % iki 680 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 2 % didesnis ir siekė 6,35 mln. Eur.

„Rekordinis 2020 metų derlius visose Baltijos šalyse kėlė ir džiaugsmą, ir rūpestį. Mūsų nuosavas elevatorių tinklas Lietuvoje bei Latvijoje priėmė rekordinius grūdų kiekius – 58 % daugiau nei pernai, arba 661 tūkst. tonų. Viršijome turimus pajėgumus, teko dalį grūdų laikyti atvirose aikštelėse. Nors superkamų grūdų kiekiai išaugo, dėl COVID-19 pandemijos padidėjęs kainų svyravimas rinkoje, ypatingai žaliavų pašarams segmente, neleido stipriau padidinti veiklos pelningumo,“ – didžiausio Grupės veiklos segmento rezultatus komentavo M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 15 % iki 180 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 149 % didesnis ir siekė beveik 9 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų pardavimai augo 5 %, augalų priežiūros priemonių ir mikroelementų pardavimai – 25 %, trąšų pardavimai didėjo 3 %. Daugiau nei 32 % padidėjo žemės ūkio technikos prekybos pajamos, atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai išaugo 20 %. Iš grūdų paruošimo objektų bei gyvulių fermų įrengimo projektų gauta 15 % daugiau pajamų, lyginant su ankstesniais metais.

Geras derlius ir efektyvus valdymas padėjo išnaudoti žemės ūkio bendrovių potencialą: parduota 103 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 30 % daugiau nei pernai, pajamos išaugo 18 % iki 33 mln. Eur, o veiklos pelno uždirbta 80 % daugiau nei pernai – virš 11 mln. Eur.

„Uždarėme nepelningą pieno gamybos padalinį, tačiau nors laikomų karvių skaičius sumažėjo beveik 7 %, efektyvus gamybos valdymas padėjo pasiekti gerų rezultatų – pieno pardavėme tiek pat kiek pernai – 34 tūkst. tonų,“ – sakė M. Šileika.

Latvijoje veikiančios Grupės paukštininkystės įmonės nedidino gamybos: pagamino ir pardavė tiek pat paukštienos, kiek ankstesniais metais. Parduota 32 tūkst. tonų vištienos ir jos gaminių. Tačiau šios veiklos pajamos traukėsi 3 proc. ir siekė 72 mln. Eur, o veiklos rezultatas buvo 0,9 mln. Eur nuostolis.

„Nors paskutinį finansinių metų ketvirtį sulaukėme vištienos kainų augimo, deja, viščiukų pašarui naudojamos žaliavos brango dar anksčiau ir greičiau, ir jų aukštos kainos stipriai išaugino vištienos produkcijos pagaminimo kaštus. Kartu augo ir darbo užmokesčio bei energijos kaštai. Dėl šių priežasčių paukštininkystės segmento veikla tapo nepelninga,“ – sakė M. Šileika.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group” yra didžiausia agroverslo ir maisto produktų gamybos grupė Baltijos šalyse, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilniaus biržoje.

Šiemet liepos viduryje „Linas Agro Group“ užbaigė vieną didžiausių verslo įsigijimo sandorių: įsigijo kontrolinius akcijų paketus AB „Kauno Grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, AB „Vilniaus paukštynas“ ir su jomis susijusiose bendrovėse. Įsigijimo sandoris užbaigtas jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Pranešimo skelbimo metu „Linas Agro Group“ valdo 77 įmones, įsikūrusias Baltijos šalyse, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, jose dirba virš 5 600 darbuotojų. Įmonių grupė veikia žemės ūkio žaliavų ir maisto produktų gamybos ir prekybos srityse bei tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams.

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt


PriedasLNA_12_men_2020-2021_ataskaitos.pdf