English Latvian
Publicēts: 2021-09-30 08:06:58 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par uzraudzības statusa piemērošanu AS “Olainfarm”

Nasdaq Riga valde š.g. 30. septembrī nolēma piemērot AS “Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) uzraudzības statusu.

AS “Olainfarm” uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

2021. gada 29. septembrī AS “Olainfarm” paziņoja par papildus jautājuma iekļaušanu 2021. gada 14. oktobrī sasauktās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā par AS “Olainfarm” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn A