English Latvian
Publicēts: 2024-03-21 15:51:14 CET
Storent Holding
Iekšējā informācija

Papildus obligāciju emisija

Iekšēja informācija, 2024-03-21 15:51 CET --  

2024. gada 21. martā AS „Storent Holding“ (Emitents) emitēja papildus obligācijas (ISIN LV0000850345) EUR 1 341 500 apjomā. Pēc šīs papildus emisijas kopējais laidiena apmērs sasniedza EUR 10 000 000. Emitents izmantoja tiesības iegādāties obligācijas sākotnējā izvietošanā un tuvākā laikā tas plāno pārdot obligācijas otrreizējā tirgū.

 

Baiba Onkele

Storent Holdings Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

https://www.storentholding.com/


2024.03.21. Final Terms Storent Holding AS Second Series Second Tranche.pdf
2024.03.21. Issue Specific Summary EE.pdf
2024.03.21. Issue Specific Summary LT.pdf
2024.03.21. Issue Specific Summary LV.pdf