English Estonian
Avaldatud: 2015-02-10 10:02:29 CET
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

10.02.2015: Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku otsused

10.02.2015 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.     kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin;

2.     määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

·         Rain Lõhmus

·         Steven Yaroslav Gorelik

·         Hillar-Peeter Luitsalu

·         Allar Niinepuu

·         Kert Keskpaik

3.     maksta nõukogu liikmetele tasu iga nõukogu osaletud nõukogu koosoleku eest 500.- eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1000.- eurot (netosumma) kalendrikuus. Seada tasu väljamaksmine sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitada nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses.

 

         Evelin Kanter
         Juriidilise osakonna juht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4594
         evelin.kanter@arcovara.ee
         http://www.arcorealestate.com