Publicēts: 2021-09-06 10:45:03 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

AS DelfinGroup par otro ceturksni dividendēs izmaksās 0,43 miljonus eiro

Rīga, 2021-09-06 10:45 CEST --

Latvijas finanšu koncerna AS DelfinGroup 3. septembra akcionāru sapulcē apstiprināti pirmā pusgada rezultāti un par 2021. gada otro ceturksni dividendēs nolemts izmaksāt 431 tūkstoti eiro jeb 0,011 eiro par katru akciju. Līdz ar šo izmaksu šogad līdz septembra beigām dividendēs kopumā būs izmaksāti vairāk nekā 3,2 miljoni eiro jeb 0,08 eiro par katru akciju. Par otrā ceturkšņa  rezultātiem dividenžu izmaksu paredzēts veikt līdz 30. septembrim.  

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “DelfinGroup turpināja uzrādīt  stabilu izaugsmi visos pamatdarbības segmentos arī 2021. gada otrajā ceturksnī – gan patēriņa kreditēšanā un lombarda aizdevumu segmentā, gan lietoto preču tirdzniecības jomā. Priecē tas, ka uzņēmuma izaugsme notiek atbilstoši prognozēm un 2022. un 2024. gada noteiktajiem koncerna finanšu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Jau ilgstoši esam viens no uzņēmumiem, kas maksā regulāras dividendes. Pēc plānotā IPO Nasdaq Rīga biržā būsim arī viens no retajiem Baltijas biržas uzņēmumiem, kas katru ceturksni plāno izmaksāt vērā ņemamas dividendes saviem akcionāriem. Regulāra dividenžu izmaksa ir stratēģisks DelfinGroup lēmums, rēķinoties ar to, ka šāda uzņēmuma ilgtermiņa politika būs pievilcīga arī jaunajiem akcionāriem pēc akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) veikšanas Nasdaq Riga biržā.” 

AS DefinGroup šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržā. DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Plašāk par plānoto IPO iespējams uzzināt, pierakstoties jaunumiem uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest. 

AS DelfinGroup 2021. gada pirmajos sešos mēnešos sasniegusi 11,9 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir kāpums par 6,4%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. EBITDA pirmajā pusgadā pieauga par 8,7%, sasniedzot 4,6 miljonus eiro, savukārt peļņa pirms nodokļiem par dividendēm pirmajā pusgadā palielinājās par 9,0%, sasniedzot 2,3 miljonus eiro. Tādejādi šogad pirmajā pusgadā uzņēmums sasniedza lielāko apgrozījumu savā uzņēmuma vēsturē.  

Auditorkompānija SIA BDO Assurance ir veikusi AS DelfinGroup  starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata neatkarīgu pārbaudi. AS DelfinGroup  starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats ietver saīsināto konsolidēto bilanci 2021. gada 30. jūnijā un saīsināto konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par triju un sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā. 

AS DelfinGroup veic regulāru dividenžu izmaksu saviem akcionāriem. Saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju un apstiprināto dividenžu politiku, uzņēmums katru ceturksni dividendēs izmaksā līdz 50% no iepriekšējā ceturkšņa peļņas (ceturkšņa dividendes). Papildus tam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas tiek paredzēta arī iespēja veikt papildu dividenžu izmaksu (gada dividendes). Uzņēmuma pamatkapitālu veido 40 miljoni akciju, katra ar nominālvērtību 0,1 eiro par akciju.  

 

Par DelfinGroup 

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa, senioru, nomaksas, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 250 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000 klientu. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums darbojas ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

         Papildu informācija:
         
         Kristaps Bergmanis,
         
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         
         Tālr.: +371 26189988
         
         Whatsapp: +371 26189988
         
         E-pasts: ipo@delfingroup.lv