English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-17 15:10:00 CET
LITGRID AB
Metinė informacija

LITGRID AB skelbia 2022 m. audituotas Bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) skelbia Bendrovės finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai 2022 m. audituoti finansiniai rodikliai:

  • Pajamos  420,4 Eur (2021 m. 270,9mln. mln. Eur);
  • EBITDA mln. (-36,5 ) Eur (2021 m. 46,2 mln. Eur);
  • Grynasis nuostolis 49,5  mln. Eur (2021 m. grynasis pelnas 20 mln. Eur).

Pridedama:

Bendrovės finansinė ataskaita, metinis pranešimas ir nepriklausomo audito išvada.

Daugiau informacijos:

 Jurga Eivaitė, LITGRID komunikacijos projektų vadovė

+370 613 19977

jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedaslitgridab-2022-12-31-lt.zip