English Latvian
Publicēts: 2019-04-04 10:29:06 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Š.g.1. aprīlī, AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē uz piecu gadu laiku termiņu ir ievēlēta jauna padome.

Par padomes locekļiem ir iecelti: Gundars Bērziņš, Jānis Buks, Kārlis Krastiņš, Andrejs Saveļjevs un Haralds Velmers.

Padomes sēdē š.g.1. aprīlī par AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētāju ievēlēts Gundars Bērziņš un par padomes priekšsēdētaja vietnieku Jānis Buks.

3. aprīlī, AS “Olainfarm” padome  tikās ar uzņēmuma valdi, lai pārrunātu turpmāko sadarbības modeli, vienotos par informācijas apmaiņu un nākamajiem soļiem.

AS “Olainfarm” padome kā prioritāti izvirzījusi pragmatisku pieeju lēmuma pieņemšanā, lai rūpētos par uzņēmuma darbības nepārtrauktību.Padomes locekļu CV pielikumā.


Olainē, 2019.gada 04.aprīlī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Pielikums


AS Olainfarm padome_cv _lv.pdf