Paskelbta: 2021-05-21 15:22:01 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Nuosavybės teisė į dalį „Ignitis gamybos“ akcijų perrašyta „Ignitis grupei“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad vykdant 2021 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – Teismas) sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko lėšų pervedimą už turėtas akcijas daliai „Ignitis grupės“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) smulkiųjų akcininkų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkams, „Ignitis gamyba“ akcijas laikantiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui (žr. žemiau).

Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai gegužės 21 d. atliko įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į dalį „Ignitis gamyba“ akcijų perėjimą „Ignitis grupei“ dėl 10 989 527 vnt. iš 11 113 442 vnt. teismo sprendimu pripažintų Bendrovės nuosavybe akcijų. Atitinkamai, nuo šios dienos 99,89 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų priklauso „Ignitis grupei“.

Tiems akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšos buvo pervestos į jų asmenines sąskaitas, tuo tarpu tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, lėšas galės gauti kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vykdant Teismo sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai pastebėjo, kad dalies akcijų, dėl kurių buvo priimtas Teismo sprendimas, savininkai pasikeitė. Tokių akcijų savininkams (viso yra 29) lėšos dar nėra pervestos, kadangi nustatinėjama jų tapatybė. Nustačius, kam perėjo šių akcijų nuosavybė, jos bus perrašytos į Bendrovės sąskaitą, o su šių akcijų savininkais bus atsiskaityta aukščiau aprašytu būdu. Po šių pavedimų atlikimo, Bendrovei priklausys 99,91 proc. „Ignitis gamyba“ akcijų.

Kaip Bendrovė skelbė balandžio 30 d. (nuoroda), Teismas tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

Teismo sprendimas dėl likusių „Ignitis gamyba” akcijų (574 803 vnt.), kurių savininkai yra mirę, dar nėra priimtas, informacija apie teisminį procesą šioje byloje skelbiama Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076