Avaldatud: 2018-12-13 11:46:57 CET
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara kavandab võlakirjaemissiooni

Arco Vara AS plaanib 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta jooksul emiteerida tagamata võlakirju maksimaalselt 2 miljoni euro ulatuses lunastamistähtajaga mitte hiljem kui 31.12.2020. Võlakirju võib emiteerida mitmes jaos. Planeeritud intressimäär on kuni 12% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed.

Võlakirjade pakkumine teostatakse kooskõlas väärtpaberituruseaduse § 12 lg 2 p 2 sätestatuga ning ei ole avalik. Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ning arendusprojektide finantseerimiseks Eestis ja Bulgaarias.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcorealestate.com