English Latvian
Publicēts: 2023-11-02 11:21:53 CET
L.J. LINEN
Uzņēmuma paziņojums

SIA L. J. LINEN saņem Obligāciju turētāju piekrišanu Obligāciju emisijas noteikumu grozījumiem

Saskaņā ar SIA L. J. LINEN, reģistrācijas numurs: 40003669025 (turpmāk tekstā - "Emitents") 2022.gada 13.decembra Obligāciju emisijas nosacījumiem, ISIN: LV0000850071, (turpmāk tekstā - "Emisijas noteikumi"), 2023.gada 12.oktobrī Emitents informēja Obligāciju turētājus par plānotajām izmaiņām Emisijas noteikumos un Emitents lūdza Obligāciju turētāju piekrišanu Emisijas noteikumu grozījumiem (minētais paziņojums atrodams šeit). 

Emitents informē, ka 2023.gada 2.novembrī Obligāciju turētāju balsošana par grozījumiem ir noslēgusies.

Kopējā Obligāciju pamatsumma ir EUR 2,000,000 (100% no Obligāciju pamatsummas), no kā bija nepieciešams saņemt vairāk kā 50% Obligāciju turētāju balsojumus “PAR”, lai Emisijas noteikumu grozījumi tiktu apstiprināti.

Emitents ir saņēmis Obligāciju turētāju balsojumus, kur 63,5% ir nobalsojuši “PAR” Emisijas noteikumu grozījumiem. Līdz ar to, Emisijas noteikumu grozījumi ir apstiprināti un tiks sagatavota un publiskota jaunā Emisijas noteikumu versija.

Par L. J. LINEN:

LINEN nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārdošanu un pielāgotas lauksaimniecības produktu piegādes ķēdes nodrošināšanu tirgus līderiem. LINEN nodrošina nevainojamu, pilna cikla tirdzniecības un piegādes pakalpojumus no durvīm līdz durvīm - uzņēmums ir kā tilts starp izejvielu ražotājiem un dzīvnieku barības, biodegvielas un cilvēku pārtikas ražotājiem. LINEN īpašniekiem ir padziļinātas zināšanas un tie specializējas šo sastāvdaļu tirdzniecībā jau gandrīz 30 gadus, kas ir veicinājis sadarbību ar klientiem 46 tirgos. LINEN ir piegādātājs dažiem no pasaules lielākajiem dzīvnieku barības ražotājiem, un ir viens no lielākajiem šo sastāvdaļu eksportētājiem uz jaunattīstības valstīm.

         Monta Tija Brakovska
         SIA “L. J. LINEN”
         Finanšu piesaistes speciāliste
         Telefona nr.: (+371) 29942431
         E-pasts: monta.brakovska@ljlinen.com


Schedule No 1_Pielikums Nr. 1_LJLINEN.pdf