English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-30 08:00:00 CET
AB "KN Energies"
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2023 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
  
2023 m. vasario 27 d.2022 m. neaudituotos metinės finansinės ataskaitos
2023 m. kovo 23 d.2022 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2023 m. balandžio 25 d.2022 m. tvarumo ataskaita
2023 m. gegužės 22 d.2023 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2023 m. rugpjūčio 21 d.2023 m. 1 pusmečio tarpinė finansinė informacija
2023 m. lapkričio 20 d.2023 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2023 m. balandžio 14 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772