English Latvian
Publicēts: 2021-06-03 11:48:00 CEST
Olainfarm
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāres Nikas Saveļjevas iesniegtie LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

akcionāres Nikas Saveļjevas iesniegtie

LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei
2021.gada 17.jūnijā plkst.11.00:

1. Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana jaunā redakcijā.

Lēmuma projekts:

1.1. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politiku jaunā redakcijā.

2. Akcionāru sapulces lēmuma atcelšana.

Lēmuma projekts:

2.1. Atcelt 2019.gada 1.aprīļa akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces 2.punktu daļā, kas paredzēja kompensāciju padomes loceklim sakarā ar pirmstermiņa padomes locekļa atcelšanu ar akcionāru sapulces lēmumu, 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā (3.apakšpunkts). Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

3. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 5.punktā.

Lēmuma projekts:

3.1. Grozīt Statūtu 5.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“Sabiedrības Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”.

4. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 6.3.punktā.

Lēmuma projekts:

4.1. Izslēgt Statūtu 6.3.punktu.

PielikumiAtalgojuma politika_LAT.docx
Statuti jauna redakcija_LAT.docx