English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-16 10:03:32 CET
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

Sudarytos darbuotojų akcijų opcionų sutartys

Kaunas, Lietuva, 2020-03-16 10:03 CET -- AB „East West Agro“, įmonės kodas 300588407, adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r., Lietuva.      

AB „East West Agro“ 2020 m. kovo 16 d. pasirašė opcionų sutartis su AB „East West Agro“ darbuotojų dėl 41500 paprastųjų vardinių AB „East West Agro“ akcijų. 2023 m., 2024 m. ir 2025 m. opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 1 eurų nominalios vertės AB „East West Agro“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 0 eurų kainą.

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt