English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-30 10:35:06 CEST
Invalda INVL
Pranešimas apie esminį įvykį

2022-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimo paskirtų dividendų ex-diena

2022 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis AB „Invalda INVL" akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,65 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus, kai bendras akcijų skaičius, suteikiantis teisę į dividendus, yra 11.749.032. Bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 7.637 tūkst. EUR. Jei įstatinio kapitalo didinimas būtų įregistruotas iki akcininkų teisių apskaitos dienos, tai 0,65 EUR vienai akcijai būtų išmokama ir naujoms išleistoms akcijoms. Tokiu atveju paskirta dividendams suma didėtų iki 7.682 tūkst. eurų.

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų už 2021 m. mokėjimo tvarka bus paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2022 m. gegužės 13 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Invalda INVL“ akcijos (ISIN kodas LT0000102279) nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2022 m. gegužės 12 d.

Kitus 2022 m. balandžio 30 d. „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus žiūrėkite šiame pranešime:https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb6514987275b8ee79730a95d1812956d&lang=lt 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas
El. paštas raimondas@invaldainvl.com